Kjøp boken: Veien til frihet
Forfattet av:Käthe Annbjørg Kristoffersen


Produkt: Veien til frihet

Pris kr.: 298 + porto Kr.50

"Ut fra dyp visdom, erfaring og en sterk formidlingsgave lar Käthe Annbjørg oss få del i hvordan vi med Guds kraft kan bli satt fri til et liv i varig glede, fred og trygghet."
Berit Iversen.
Grunnlegger av "Damer i Byen"

Vi godtar følgende betalingskort: